Aktualności

Powrót

Rezultaty projektu

Wymiernym efektem projektu będzie podniesienie świadomości i edukacji rolników w zakresie monitoringu i wymagań ochrony środowiska w stosunku do gospodarstw rolnych funkcjonujących na OSN oraz ich wpływu na stan i jakość wód, a także zapewnienie łatwiejszego dostępu i rozpowszechnianie informacji o środowisku poprzez poprawę wizualizacji danych dzięki uruchomionemu portalowi geograficznemu.