Aktualności

Powrót

Realizacja projektu

Działania prowadzone w ramach projektu: 1. Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zakup serwera i wdrożenie portalu do wizualizacji informacji o stanie środowiska 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rolników oraz inspektorów kontrolujących gospodarstwa rolne 3. Opracowanie 3 publikacji, w tym wytycznych dla prowadzących gospodarstwa rolne na OSN oraz wytycznych do kontroli na podstawie doświadczeń z wdrażania Dyrektywy Azotanowej na obszarach szczególnie narażonych (OSN) w Wielkopolsce 4. Szkolenie pracowników WIOŚ w zakresie korzystania z informacji przestrzennej na temat środowiska naturalnego, a w szczególności z danych przestrzennych przewidzianych w monitorowaniu i kontroli środowiska 5. Zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.