Aktualności

Powrót

Informacja o projekcie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2015–2017 w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” realizował projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009–2014. Całkowita wartość projektu: 1 036 171,29 zł Wartość dofinansowania z  MF EOG: 880 745,60 zł . Projekt został zakończony 30 kwietnia 2017 r.