Aktualności

Powrót

Informacja o projekcie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2015–2016 w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009–2014. Całkowita wartość projektu: 969 600 zł Wartość dofinansowania z EOG: 824 160 zł.