Aktualności

Informacja o projekcie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2015–2017 w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” realizował projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata...

Realizacja projektu

Działania prowadzone w ramach projektu: 1. Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zakup serwera i wdrożenie portalu do wizualizacji informacji o stanie środowiska 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rolników oraz inspektorów kontrolujących gospodarstwa rolne 3. Opracowanie 3 publikacji, w tym...

Rezultaty projektu

Wymiernym efektem projektu będzie podniesienie świadomości i edukacji rolników w zakresie monitoringu i wymagań ochrony środowiska w stosunku do gospodarstw rolnych funkcjonujących na OSN oraz ich wpływu na stan i jakość wód, a także zapewnienie łatwiejszego dostępu i rozpowszechnianie informacji...